Avis legal

Avis legal

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), Insòlitbarcelona – Clara Mas Casals (en endavant, “Insòlitbarcelona“), responsable d’aquesta iniciativa de rutes històriques per redescobrir Ciutat vella (www.redescobrimciutatvella.cat), posa a disposició dels usuaris la present informació, per definir les seves condicions d’ús.

Addicionalment als continguts aquí exposats, els aspectes específics relacionats amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris d’aquesta web es desenvolupen a les pàgines de Política de Privadesa i Política de Galetes.

Identitat del responsable del Tractament

Denominació Social: Clara Mas Casals
Nom Comercial: Insòlitbarcelona
NIF: 46*****3-L
Domicili Social: Carrer Alegre de Dalt 32-34, 08024 Barcelona, ES
Activitat: Guia de Turisme – Docència
eMail: info@redescobrimciutatvella.cat
Nom de Domini: www.redescobrimciutatvella.cat
Registre de Tractaments d’acord amb el RGPD: Clients / Proveïdors, Llistes de Correu i Usuaris web.

Finalitat de la web

La Web té les següents finalitats:

  • Posada a disposició de l’Usuari dels serveis oferts per la seva reserva per mitjans electrònics, així com oferir informació sobre els mateixos i el Responsable.
  • Divulgació d’informació relacionada amb el sector d’activitat del Responsable.
  • Gestionar la llista de subscriptors i usuaris adscrits online.

 Marc Normatiu

L’activitat d’aquesta web es troba subjecta al marc legal espanyol i europeu, concretament a les següents normes:

Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) (UE) 2016/679, de 27 d’abril, que regula el tractament de dades personals en els països de la Unió Europea.

Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, sobre Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD i GDD), norma d’àmbit regional (aplicable a Espanya), i que defineix i amplia molts dels conceptes i drets presents en el RGPD.

Condicions d’Ús i Responsabilitats

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les condicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d’aplicació. “Insòlitbarcelona” no es farà responsable dels danys i perjudicis, propis o de tercers, produïts per l’ús inadequat d’aquest lloc web per part de l’Usuari.

“Insòlitbarcelona” proporciona l’accés a articles, informacions, serveis i dades de la seva propietat o de tercers, elaborats amb fins merament informatius o divulgatius, que poden no reflectir l’estat actual de la legislació o la jurisprudència, i que es refereixen a situacions generals, de manera que el seu contingut no ha de ser aplicat necessàriament per l’Usuari a casos concrets. El contingut d’aquesta web, per tant, no pot ser considerat, en cap cas, substitutiu d’assessorament legal.

“Insòlitbarcelonal” es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer al web, en qualsevol moment i sense previ avís, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels Usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient la publicació en el present lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament de manera ininterrompuda. Tot i això, “Insòlitbarcelona” no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, falta de disponibilitat puntual (per exemple, caigudes de servidor, o manteniment de la mateixa) o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals , vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés temporal a la pàgina web. De la mateixa manera, “Insòlitbarcelona” no pot garantir el funcionament ininterromput o totalment lliure d’errors d’aquesta web, ni es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per tercers generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

L’Usuari es compromet a no utilitzar aquesta web ni, si és el cas, els serveis o productes oferts en el mateix, per a la realització d’activitats contràries a la llei, a l’ordre públic o a aquestes condicions d’ús. Per tant, “Insòlitbarcelona” no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xat, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts. No obstant això i en compliment del que disposa l’art. 11 i 16 de la LSSI-CE, “Insòlitbarcelona” es posa a disposició de tots els Usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas que un Usuari consideri que existeix en la web algun contingut que pogués ser susceptible d’aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata al nostre personal.

“Insòlitbarcelona” es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al web sense necessitat d’advertiment previ, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin les nostres Condicions d’ús.

Propietat Intel·lectual

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat de “Insòlitbarcelona/cryogenica/CDmon” o, si cas, disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial, així com inscrits en els registres públics corresponents, i no es permet la reproducció i / o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, difusió, modificació o transformació, sense el permís previ i per escrit de la mateixa. “Insòlitbarcelona” vetllarà pel compliment de les anteriors condicions, així com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’ aquests drets per part de l’Usuari.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens a “Insòlitbarcelona” i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte als mateixos . En tot cas, “Insòlitbarcelona” compta amb l’autorització expressa i prèvia per part dels mateixos. “Insòlitbarcelona” reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l’existència de drets o responsabilitat alguna del Responsable sobre els mateixos, com tampoc respatller , patrocini o recomanació per part del mateix.

Enllaços de tercers

“Insòlitbarcelona” pot posar a disposició de l’Usuari enllaços o altres elements que permeten l’accés cap a altres llocs web pertanyents a tercers. No comercialitzem els productes i / o serveis d’aquestes pàgines enllaçades, ni assumim cap tipus de responsabilitat sobre les mateixes, ni sobre la informació continguda en elles, ni la seva veracitat o licitud, ni de qualsevol efecte que poguessin derivar-se. En tot cas, “Insòlitbarcelona” manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web , posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

Llei Aplicable i Jurisdicció

La relació entre Responsable i Usuari es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la llei espanyola, a la qual se sotmeten expressament les dues parts. L’idioma de redacció i interpretació d’aquest avís legal és el català. Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o les activitats en ell desenvolupades, “Insòlitbarcelona” i Usuari acorden sotmetre als jutjats i tribunals del domicili de “Insòlitbarcelona” .